Loading...

PRE DOKONALÝ ŽIVOT

Keď budovať neznamená iba stavať, ale najmä tvoriť, stáva sa bežné dokonalým.

O SPOLOČNOSTI

ALACRES je latinským pomenovaním pre nadšenie. A to je presne druh energie, ktorý vnášame do  tvorby a realizácie projektov.

Naše poslanie sa nekončí výstavbou a predajom. Máme záujem na kontinuálnom zveľaďovaní vybudovaných objektov a zvyšovaní komfortu ich užívateľov.

Snažíme sa byť viac, ako len bežnou developerskou spoločnosťou. Vytvárame projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v regióne a smerujú k jeho rozvoju a dlhodobej

udržatelnosti. Budúci užívatelia našich objektov sú našimi komunikačnými partnermi od počiatočnej idey. Nebudujeme lokalitu iba pre nich, ale spoločne s nimi.

ČOMU SA VENUJEME

Nič z toho, čo vytvárame, nevzniká náhodne. Naše projekty majú byť naplnením konzistentnej vízie premietnutej do skutočnosti.

Vyvíjame projekty, ktoré majú zásadným spôsobom prispieť k všeobecnému zvýšeniu kvality života v danom regióne. Rešpektujeme historické a kultúrne hodnoty každej lokality a vnímame potrebu ochrany životného prostredia. Obyvateľov a budúcich užívateľov našich objektov

považujeme za vážených komunikačných partnerov. Spolupracujeme s poprednými slovenskými projektantmi a architektmi. Spoločne budujeme domovy, administratívne budovy, obchody, výrobné priestory a infraštruktúry.

Spracovali sme návrh zmeny územného plánu Veľké Kostoľany so zameraním na významnú časť obce v areáli Vysielača doplnený o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Kostoľany 2015 – 2025. Iniciovali sme zmeny vo frekventovanej časti v  obci Dubovany. Spolupracujeme s troma projekčnými tímami a ďalšími stabilnými partnermi v oblasti geodézie a vzťahov s verejnosťou.

Chceme mať istotu, že naše objekty obstoja v súboji s časom. Preto všetky stavebné práce na našich projektoch zastrešujú výhradne naši starostlivo vybraní zmluvní partneri.

Staráme sa o kompletné manažovanie a realizáciu stavieb od vypracovania kompletnej predprojektovej prípravy, projektovej dokumentácie pre stavbu, montážne práce a špeciálne inštalácie (kúrenie, vzduchotechnika a

elektrotechnika), cez dodávku stavebného materiálu, až po zabezpečenie predpísaných skúšok a dokumentov ku kolaudácii.

V obci Veľké Kostoľany sme v lokalite Vysielač revitalizovali niekoľko objektov určených na bývanie alebo podnikanie a odstránili neefektívne nehnuteľností. Zabezpečili sme kompletné vybudovanie sietí Vysielača a plynofikáciu haly J. Hollého. Na tento účel je pre nás rozhodujúca kvalita riešenia, ktorú sa nám vo veľkej miere darí nachádzať aj u lokálnych dodávateľov.

Dohliadame na to, aby užívatelia objektov žili bezstarostne a cítili sa komfortne.

Užívateľom objektov poskytujeme rozsiahle spektrum správcovských služieb. Zabezpečujeme bezchybné fungovanie kúrenia, dodávky vody, plynu, elektriny, vetrania či klimatizácie. Pravidelnou údržbou a servisom

všetkých technických zariadení sa snažíme predísť nežiaducim poruchám a haváriám, ak sa predsa len vyskytnú, bezodkladne ich odstránime. K našim službám v oblasti správy budov tiež patrí vedenie ekonomickej agendy.

Majiteľom a užívateľom nehnuteľností umožňujeme zamerať sa na ich hlavný predmet podnikania. Vďaka našim správcovským službám zvyšujeme efektivitu užívania súkromným ako aj podnikateľským užívateľom nehnuteľností. V súčasnosti spravujeme viacero skupín významných nehnuteľností v obci Veľké Kostoľany ako aj ďalšie obchodné nehnuteľnosti vo Veselom a v Liptovskom Mikuláši.

Podnikateľský priestor na prenájom

Ponúkame na prenájom športové centrum a kancelárske priestory v lokalite Vysielač Veľké Kostoľany


Získate prehľad o našich aktuálnych projektoch a aktivitách

KONTAKT

EMAIL
info@alacres.sk
ADRESA
Piešťanská 86, Veľké Kostoľany 922 07  Slovensko
TELEFÓNNE ČÍSLO
+421 33 55 83 566
FIREMNÉ ÚDAJE
ALACRES s.r.o. IČO 48 247 413 IČ DPH SK 21 20 10 75 94 Okresný súd Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 36150/T

  Meno a priezvisko

  Mail

  Predmet

  Správa

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

  Viac info o GDPR